Möt vår praktikant Julia!

Vad pluggar du? Jag läser Rättsvetenskap med internationell inriktning på Örebro Universitet. Vi behandlar områden som folkrätt, komparativ rätt och mänskliga rättigheter. Jag är nu inne på min femte termin, och den spenderar jag hos Rättighetscenter! Varför ville du ha praktik på Rättighetscenter? Det Rättighetscenter sysslar med är oerhört viktigt för att vi ska bli…