En broschyr med rubriken Vad är diskriminering? I bakgrunden syns fler broschyrer med samma rubrik fast på somaliska och arabiska.

Diskriminering – en fråga om mänskliga rättigheter

Den 10 december varje år uppmärksammas internationella dagen för de mänskliga rättigheterna med syfte att belysa vikten av att kontinuerligt arbeta för dess genomförande. I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna klargörs att var och en är berättigad de mänskliga rättigheterna utan åtskillnad av något slag. Just detta, att det är en mänsklig rättighet att…