En broschyr med rubriken Vad är diskriminering? I bakgrunden syns fler broschyrer med samma rubrik fast på somaliska och arabiska.

Risker för diskriminering i samband med religiösa högtider – hur kan de förebyggas i utbildning och arbetsliv?

Rätten att tro, och den enskildes rätt att utöva religiösa sedvänjor enligt sin tro, är en grundlagsskyddad mänsklig rättighet. Diskrimineringslagen skyddar enskilda personer mot diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning. Som antidiskrimineringsbyrå vet vi att det finns en ökad risk för diskriminering i samband med religiösa högtider, till exempel under den muslimska…