Rosa bakgrund

Våga fråga! Det är ett enkelt sätt att rädda liv

Idag 11 oktober är det internationella flickdagen, en dag Förenta Nationerna (FN) initierat för att uppmärksamma flickors utsatta situation världen över. De senaste 11 dagarna har Örebro Rättighetscenter tillsammans med Örebro Tjejjour genomfört en informationskampanj på Instagram och Facebook med 11 olika flicka-fakta för att belysa denna dag. Särskilt slående är att självmord är den…

Kvinnors arbete måste börja värderas högre!

Trots att Sverige anses vara ett jämställt land i jämförelse med andra länder har även vi långt kvar till jämställdhet. Exempelvis måste kvinnor, och framförallt kvinnors arbete, börja värderas mycket högre. Det hävdar Fanny Milstam, VFU-student på Örebro Rättighetscenter. Idag är det 8 mars, Internationella kvinnodagen. Det är en dag som på många sätt är…

Farligt att kategorisera ”kvinnoproblem”

I en artikel publicerad igår av Aftonbladet lyftes problematiken med att endast 9 procent av alla Wikipediaförfattare är kvinnor. Att undersöka och belysa varifrån det dagliga informationsflödet kommer är utan tvivel viktigt att ta upp till diskussion, inte minst för att upptäcka den här typen av skeva fördelningar mellan könen. Artikeln behandlar dessutom potentiella lösningar…