insändare till NAI gårdagens NA kunde följande texten ovan hittas på insändarsidan. Vi skrev ihop en kommentar till Markuz som inte blev publicerad i NA men väl här:

Ordet hen fyller ett stort tomrum i det svenska språket och verkar både kompletterande och inkluderande.

Vi behöver ett könsneutralt pronomen för att kunna flytta fokus på kön till essensen av en händelse. Att köna där det inte är nödvändigt bidrar ofta till att befästa trånga normer och stereotypifiera. Exempelvis kanske det inte är relevant vilket kön franskläraren har utan att det är en lärare som kan franska.

Vi behöver även ett könsneutralt pronomen för att förenkla texter och slippa besvärliga omskrivningar exempelvis ”Om bilföraren ska köra trafiksäkert ska hen hålla avstånd till framförvarande fordon”. Vi har flera andra ord som refererar till en person som är könsneutrala som jag kan anta att du känner är neutrala exempelvis förälder, syskon och kusin. Hen ersätter inte hon eller han, precis som syskon inte ersätter bror eller syster men det kompletterar språket.

Det viktigaste argumentet för användandet av hen rör de fall personen ifråga varken vill eller kan identifiera sig enligt en binär könsuppdelning. Där kommer hen in och fyller ett språkligt tomrum som vi har haft i det svenska språket. Det du skriver om att ”alla människor i världen är antingen killar eller tjejer” är inte korrekt.

Ingen tvingar dig till att använda ordet, men att hävda att hen inte fyller en funktion är fel.

 

Kategorier: Debatt