Dövas dag

Idag uppmärksammar vi Dövas dag. Syftet med dagen är att informera om dövas levnadsvillkor och uppmärksamma de problem och svårigheter som döva personer får kämpa med i det samhälle som är anpassat efter hörande. Dövas historia är allt annat än oproblematisk. Förr i tiden trodde folk att det enda sättet på vilket det var möjligt…