bild på lagboken med diskrimineringslagen uppslagen

Sverige måste stärka migranters rättigheter

Idag är det den internationella migrationsdagen. Trots det faktum att migration leder till ökad arbetskraft och ekonomisk tillväxt, är migranter fortfarande en socialt utsatt grupp, vars mänskliga rättigheter riskerar att kränkas. En migrant lämnar sitt hem, inte sina rättigheter. 1990 antogs Konventionen om skyddet av alla migrantarbetares och deras familjers rättigheter (ICRMW) av FN.[1] Detta…