Erkänn rasismen – och bekämpa den

I fredags publicerades på Aftonbladet debatt en artikel där vi, som en utav 53 organisationer, kräver att rasismen erkänns som ett samhällsproblem. Vi vill bland annat se att regeringen och de politiska partierna utvecklar ett åtgärdsprogram för hur rasismen ska bekämpas. Du hittar artikeln här: http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article21759997.ab  

Pogromnatten

Vi vill uppmärksamma Novemberpogromen och särskilt Pogromnatten som anses vara startskottet för Förintelsen. Till minne av nazismens offer så genomförs manifestationer, tysta fackeltåg och demonstrationer på årsdagen. Kristallnatten är det vanligaste namnet för det som skedde under Novemberpogromen, natten mellan nionde- och tionde november. Det var också händelsen som eskalerade och resulterade i mest förödelse…

Arv från den transatlantiska slavhandeln orsakar en strukturell diskriminering

Den 9 oktober är minnesdagen för Sveriges avskaffande av den transatlantiska slavhandeln. Med denna artikel vill vi på antidiskrimineringsbyrån Örebro Rättighetscenter uppmärksamma kopplingarna mellan slavhandeln och den rasism samt etniska diskriminering som gruppen afrosvenskar utsätts för idag. Den transatlantiska slavhandeln pågick från början av 1600-talet fram till slutet på 1800-talet. Under denna period tillfångatogs och…

Dövas dag

Idag uppmärksammar vi Dövas dag. Syftet med dagen är att informera om dövas levnadsvillkor och uppmärksamma de problem och svårigheter som döva personer får kämpa med i det samhälle som är anpassat efter hörande. Dövas historia är allt annat än oproblematisk. Förr i tiden trodde folk att det enda sättet på vilket det var möjligt…

Europaparlamentets resolution om romernas situation i Europa

Igår kväll antogs en resolution av Europaparlamentet gällande romernas situation i Europa. Ledamöter från parlamentet har länge jobbat för att stoppa diskriminering, hatbrott och hets mot romer. Anledningen till resolutionen är staternas, och då främst myndigheters, generella misslyckanden att bekämpa rasdiskriminering av och främlingsfientlighet mot romer. Idag lever cirka 12 till 15 miljoner romer i Europa och ungefär…

Dags för myndigheter att lägga i en högre växel

Diskrimineringslagen skyddar alla så att ingen ska behöva bli kränkt eller sämre behandlad på grund av sin sexuella läggning. En av de grupper som är speciellt utsatta är homo-/bisexuella samt transpersoner. I analysrapporten Hon, hen, han, från Ungdomsstyrelsen (numer Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) lyfts många aspekter av homo-/bisexuella samt transpersoners vardag upp. Bland annat…