Samefolkets dag

Den 6 februari firas Samernas nationaldag, eller Samefolkets dag, som ett minne av det första landsmötet som hölls i Trondheim 1917. Det första firandet av samernas nationaldag skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsdag i Jokkmokk, 1993. Idag lever cirka 70 000 samer runt om i Skandinavien (Sverige, Finland, Norge och Kolahalvön i…

Nytt lagförslag en framgång för unga transpersoner

Statens offentliga utredningar (2014:91) kom i slutet av januari ut med ett förslag på en lagändring kring ändrad åldersgräns vid fastställande av könsidentitet. Förslaget innebär att den nuvarande lagen om fastställande av könstillhörighet ska upphävas för att ersättas av två separata lagar, en lag om fastställande av juridiskt kön samt en lag om tillståndsprövning av…

”Få fall av diskriminering utreds”

På ETC.se kunde en tidigare i veckan läsa om diskriminering, hatbrott och strukturell rasism. De skrev där bland annat om hur diskrimineringen sker både på arbetsplatser och vid bostadsuthyrning. ”En mycket liten del av alla rasistiska hatbrott och fall av diskriminering blir uppklarade. Regeringen vill att Rikspolisstyrelsen ska utveckla sitt arbete mot rasism, men antirasistiska…

Bures!

Idag uppmärksammar vi samernas nationaldag. Det var nämligen just denna dag år 1917, i Trondheim, som det allra första samiska landsmötet hölls. En kvinna vid namn Elsa Laula kallade samman till mötet, då hon ansåg att samernas rättigheter till sitt eget land inskränkts kraftigt på senare tid. Svenska staten beslagtog mer och mer av traditionellt…

Ullenhag ”tror att antidiskrimineringsbyråer kommer spela en större roll i framtiden”

I förra veckan bjöd P3 in sina lyssnare till att chatta med integrationsminister Erik Ullenhag om diskriminering i Sverige. Ullenhag lyfte då bland annat fram att han under sin tid som minister ”skärpt lagen mot åldersdiskriminering, håller nu på att ta fram ett lagförslag för att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering, höjt och permanentat…