Tornedalingarnas flagga

Tornedalingarnas dag

Idag uppmärksammar vi en av Sveriges nationella minoritetsgrupper, tornedalingarna. Så sent som 2014 fick tornedalingarna en egen officiell dag att fira. Dagen till ära kan det vara värt att hissa tornedalsflaggan, meänflaku, med tre vågräta streck i färgerna gult, vitt och blått. I dag har elever rätt till modersmålsundervisning och får prata vilket språk de…

Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Så inleds artikel 1 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den 10 december år 1948 antogs deklarationen och sedan dess infaller den internationella dagen för de…

Slutreplik om arbetet mot rasism

Idag publicerades slutrepliken till den debattartikel där vi som en utav 53 organisationer kräver att antirasismen görs till en lika viktig fråga som jämställdhet (Aftonbladet debatt 13/11 2015). Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke replikerade att regeringen arbetar fram en nationell handlingsplan mot rasism och hatbrott som kommer presenteras nästa år. I budgetförslaget för 2016 ingår ökade…

Transgender day of remembrance

Transpersoner är en grupp i samhället som ständigt utsätts för både hat och hot i såväl Sverige som resten av världen. Transgender day of remembrance infaller den 20 november varje år och själva dagen firas till minnet av transpersoner som fallit offer för transfobt våld. Transfobi innebär negativa attityder eller känslor som riktar sig antingen…

Internationella barndagen

Idag är det den internationella barndagen. En kan säga att denna dag är Barnkonventionens födelsedag. FN:s Barnkonvention tillkom 20 november 1989 och är en konvention som finns till för att tillgodose barns rättigheter. Idag tänkte vi passa på att informera om vad barnkonventionen är och vidare hur väl Sverige lever upp till den. Det är…

Erkänn rasismen – och bekämpa den

I fredags publicerades på Aftonbladet debatt en artikel där vi, som en utav 53 organisationer, kräver att rasismen erkänns som ett samhällsproblem. Vi vill bland annat se att regeringen och de politiska partierna utvecklar ett åtgärdsprogram för hur rasismen ska bekämpas. Du hittar artikeln här: http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article21759997.ab  

Arv från den transatlantiska slavhandeln orsakar en strukturell diskriminering

Den 9 oktober är minnesdagen för Sveriges avskaffande av den transatlantiska slavhandeln. Med denna artikel vill vi på antidiskrimineringsbyrån Örebro Rättighetscenter uppmärksamma kopplingarna mellan slavhandeln och den rasism samt etniska diskriminering som gruppen afrosvenskar utsätts för idag. Den transatlantiska slavhandeln pågick från början av 1600-talet fram till slutet på 1800-talet. Under denna period tillfångatogs och…

Dövas dag

Idag uppmärksammar vi Dövas dag. Syftet med dagen är att informera om dövas levnadsvillkor och uppmärksamma de problem och svårigheter som döva personer får kämpa med i det samhälle som är anpassat efter hörande. Dövas historia är allt annat än oproblematisk. Förr i tiden trodde folk att det enda sättet på vilket det var möjligt…