Diskriminerad?

Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till dig som blivit felaktigt behandlad.

Utbildning

Vi arbetar förebyggande mot diskriminering genom spridning av information och kunskap.

Bli medlem

Stötta vår verksamhet genom att bli medlem.

Teckentolkad information på hemsidan

Nu har vi ökat tillgängligheten för vår hemsida genom att låtit teckentolka viss information. Nu finns sidorna ”Vad är diskriminering?”,…

Läs mer

Dövas dag

Idag uppmärksammar vi Dövas dag. Syftet med dagen är att informera om dövas levnadsvillkor och uppmärksamma de problem och svårigheter…

Läs mer