Diskriminerad?

Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till dig som blivit felaktigt behandlad.

Utbildning

Vi arbetar förebyggande mot diskriminering genom spridning av information och kunskap.

Bli medlem

Stötta vår verksamhet genom att bli medlem.

Barnen som inte syns

Att det finns ojämlikheter mellan könen är ingen nyhet. Men, något som många inte vet om är att detta även…

Läs mer