Medlemsmöte om bostadsdiskriminering

Den svenska diskrimineringslagen förbjuder att någon behandlar en person sämre än andra på grund av att den räknas till någon av lagens sju diskrimineringsgrunder. Trots att lagen ser allvarligt på diskriminering utsätts ändå människor för detta på bostadsmarknaden. Detta förhindrar specifika grupper, framförallt kvinnor, äldre och personer med utländsk bakgrund, ifrån tillträde till marknaden av hyres-och bostadsrätter vilket innebär att grundläggande rättigheter fråntas.

Örebro Rättighetscenter, Hyresgästföreningen Vivalla och Hyresgästföreningens Unga Vuxna (HUVA) bjuder på en kväll om bostadsdiskriminering: teori och praktik. Vad kan du göra om du blir utsatt för bostadsdiskriminering? Hur kan bostadsdiskrimineringen förebyggas? Föreläsningar kommer varvas med gruppdiskussioner och utrymme för frågor.

15 DECEMBER, KL:17.00 I VIVALLA FOLKHÖGSKOLA

Medverkande:
– Örebro Rättighetscenter juridiskt ansvarig, Admela Tafro föreläser om bostadsdiskriminering enligt diskrimineringslagen.
– Hyresgästföreningens Unga Vuxna (HUVA) informerar om vikten med bostäder för unga vuxna.
– Hyresgästföreningen i Vivalla berättar om rättvist boende och vilka insatser Hyresgästföreningen gör för att förhindra att deras hyresgäster blir utsatta för diskriminering av exempelvis fastighetsägare.

Vi bjuder på lättare tilltugg!

Välkomna!

  

Tillgänglighet i fokus!

Den 3 december är det den internationella dagen för personer med funktionsnedsättning. Den som har en funktionsnedsättning eller normbrytande funktionsvariation möter hinder först när omgivningen inte är tillgänglig. Därför är det viktigt att skapa en tillgänglig miljö för alla. År 2015 blev bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Idag den 2 december har vi därför valt att arrangera en seminariedag med fokus på bristande tillgänglighet. Med mer kunskap kan vi använda oss av lagen för att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla!

  

Örebroveckan för mänskliga rättigheter

Nu är Örebroveckan för mänskliga rättigheter i full gång! Det innebär ett fullspäckat schema på Örebro Rättighetscenter. Under veckan kommer vi bland annat arrangera tre olika föreläsningar.

Ikväll 18.30 kommer Terje Holmgren till Föreningarnas hus och föreläser om den nya asyllagen. Dessutom är det den tredje delen av vår föreläsningsserie om diskriminering på ABF ikväll 17.30. Kvällens tema är diskrimineringsgrunden etnicitet.

På onsdag anordnar vi även en öppen föreläsning med Kitimbwa Sabuni om ”Rasism som en fråga om mänskliga rättigheter”

Runtom i Örebro händer det mycket spännande evenemang under veckan. Ni kan hitta hela Örebroveckans program här!