Sverigefinnarnas dag

Idag, 24 februari, är det Sverigefinnarnas dag. Det är en dag som är till för att uppmärksamma en nationell minoritetsgrupp som dessutom är en av de äldsta migrantgrupperna i Sverige. Det är en relativt ny dag i almanackan då den firades för första gången 2011. Även sverigefinnarnas officiella flagga – en vit flagga med ett blått kors som kantas av gult – är införd så nyligen som 2014.

En sverigefinne är en person med ursprung i den finskspråkiga språkgruppen i Finland och som har bosatt sig i Sverige. Gruppen sverigefinnar ska inte förväxlas med finlandssvenskar som är den svenskspråkiga minoriteten i Finland. Inte heller ska sverigefinnar förväxlas med sverigefinlandssvenskarna som är de finlandssvenskar som flyttat tillbaka till Sverige. Sverigefinnarna uppskattas idag till att vara mellan 450 000 och 600 000 personer. Av dem är det ungefär 250 000 som kan finska.

I diskrimineringslagen finns bland annat förbud mot diskriminering till följd av etnisk tillhörighet. Etnisk tillhörighet kan vara både nationellt ursprung, hudfärg eller annat som kan relateras till etnisk tillhörighet, exempelvis klädsel. Utöver detta skydd i diskrimineringslagen finns för nationella minoriteter, däribland sverigefinnar, även ett särskilt skydd som är till för att värna om deras rättigheter i Sverige. Detta skydd finns bland annat i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det handlar bland annat om att främja rätten för nationella minoritetsfolk att få använda det egna språket och bevara den egna kulturen. Det är något Sverigefinnarnas riksförbund (RSKL) arbetar för. De framhåller bland annat betydelsen av att människor ska få använda sitt eget modersmål för att må bra och att det ska finnas möjlighet att få service och information på det egna språket.

Att inte bli diskriminerad till följd av sin etniska tillhörighet och att ha möjlighet att använda det egna språket borde vara en självklarhet för alla, särskilt för minoriteter vars intressen riskerar att hamna i skymundan i samhället. Det är viktigt att skyddet finns i såväl diskrimineringslagen som lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Men det är ännu viktigare att skyddet även används i praktiken. Att uppmärksamma Sverigefinnarnas dag kan vara ett sätt att ge människor som tillhör denna nationella minoritetsgrupp ännu större utrymme att få sina röster hörda och sina rättigheter tillgodosedda.

  

Sök praktik hos oss!

Örebro Rättighetscenter söker praktikanter!

Örebro Rättighetscenter är en ideell förening som driver en antidiskrimineringsbyrå. Vi arbetar för människors lika rättigheter och mot diskriminering med ett normkritiskt förhållningssätt.

Vår verksamhet består av:

• Kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd för enskilda i frågor som rör diskriminering

• Förebyggande arbete i form av utbildning i diskriminering och normkritik

• Opinionsbildning och lobbying kring diskriminering och mänskliga rättigheter

Varje termin tar vi emot 1-2 praktikanter. Vi vill gärna att du är intresserad av mänskliga rättigheter och diskrimineringsfrågor. Som praktikant är du självgående och utåtriktad då du får ansvar för egna projekt samtidigt som du får en inblick i vår dagliga verksamhet. Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och motivering till varför du vill göra praktik hos oss till info@rattighetscenter.se Vi kommer löpande att kalla in till intervjuer under våren.

Vid frågor kontakta: Petra Elb, tf.verksamhetsansvarig Tel. 019-18 40 17 E-post: petra.elb@rattighetscenter.se

  

Biblioteksbesök Laxå bibliotek

Nu sätter även biblioteksbesöken i Laxå igång. Vid tre tillfällen under våren, med start tisdagen den 21 februari, kommer en representant från Örebro Rättighetscenter finnas på plats på Laxå bibliotek för att svara på frågor om diskriminering.

Datumen för biblioteksbesöken i Laxå är:
• 21 februari, kl.14.00-16.00
• 9 mars,  kl.14.00-16.00
• 6 april, kl.14.00-16.00

Välkomna!