Psykisk ohälsa hos normbrytare – vem tar ansvar?

Psykisk ohälsa är något som förekommer i alla åldrar och kulturer, oavsett kön. Att verka för mental hälsa innebär att uppmärksamma dem som mår dåligt och arbeta för att förbättra deras livskvalitet. I dag mår många transpersoner psykiskt dåligt på grund av sin transerfarenhet.

Det kan inte anses vara berättigat att människor i Sverige i dag känner sig utsatta och mår dåligt på grund av sin könsidentitet eller könsuttryck. Att detta dessutom leder till ett självdestruktivt beteende är helt oacceptabelt. Har vi inte kommit längre?

Enligt Folkhälsomyndighetens hälsoenkät ”Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer – en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige” upplever endast en tiondel av alla transpersoner i Sverige att de kan leva helt enligt sin könsidentitet.

Att detta bidrar till psykisk ohälsa är ganska självklart, men vi måste också förstå att känslan av att inte kunna vara sig själv fullt ut, är en fråga om liv och död.

I enkäten kan även en negativ trend under ämnet självmord identifieras.

Sett till befolkningen i allmänhet har sex procent någon gång under de senaste tolv månaderna allvarligt övervägt att ta sitt liv. För Sveriges transpersoner är siffran hela 36 procent.

När en betraktar statistiken över självmordsförsök rapporterade cirka en tredjedel av respondenterna till enkäten att de någon gång försökt ta sitt liv.

I åldersgruppen 15 till 19 år var andelen självmordsförsök högst och 40 procent hade någon gång försökt avsluta sitt liv.

Transpersonerna fick även ange skälet till självmordstankarna alternativt självmordsförsöket och tre fjärdedelar menade att det helt eller delvis berodde på deras transerfarenhet.

Mental ohälsa är något som måste diskuteras mer i vardagen. Vi vill uppmärksamma vilka negativa effekter samhällets normer har på individer som bryter mot cis-normen.

På Örebro Rättighetscenter arbetar vi bland annat med att motverka diskriminering av individer på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

Uppmärksammas transpersoners psykiska ohälsa kanske vi kan bryta denna negativa spiral, och kanske kan alla personer i samhället få må bra som sig själva.

Jenny Gustavsson

Artikeln publicerades i Landets fria 2016-10-20.

  

Minnesdag för avskaffandet av den transatlantiska slavhandeln

Idag, den 9 oktober är det 168 år sedan som Sverige officiellt avskaffade den transatlantiska slavhandeln. Detta avskaffande var ett stort kliv åt rätt riktning för Sverige att respektera och uppmärksamma allas lika värde.

Sverige var ett av de sista länderna i Europa som avskaffade slavhandeln. Ända fram tills 9 oktober 1847 var människor klassade efter sin hudfärg. Den svenska slavhandeln innefattade bland annat ett antal skeppsexpeditioner mellan Karibien och Västafrika med Svenska Afrikakompaniet, handelsfortet Carolusborg i Ghana och slavkoloni St. Barthélemy i Karibien. Det mörka kapitlet i den svenska historian började den 12 maj 1646, när en svensk slavhandelsexpedition seglade till Afrika på initiativ av affärsmannen Louis de Geer.

I dagens Nigeria köpte expeditionen 260 slavar. När fartyget var framme i Västindien överlevde endast 150 slavar. Det svenska slaveriet fortsatte även efter att de flesta länder ade avskaffat slaveriet, men tillslut blev motståndet i Sverige alldeles för starkt. År 1814 drog Sverige ned på slavhandeln och år 1830 infördes dödsstraff för de som köpte slavar. Det skulle dröja ytterligare 17 år tills de sista slavarna på S:t Barthélemy friades. Den 9 oktober 1847, förklarades slaveriet helt avskaffat.

Den transatlantiska slavhandeln får aldrig falla i glömska. Det var en av de mörkaste tiderna i svensk historia. Även om slavhandeln har varit avskaffad i decennier, kan vi fortfarande finna spår av den som lever kvar än idag. För att motarbeta rasism och den diskriminering som sker är det viktigt att förstå kopplingen mellan Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln och diskrimineringen som sker i dagens samhälle. Vi måste minnas vad som hänt, och stå enade i dagsläget om allas lika värde.

  

Vill du lära dig mer om diskriminering?

Örebro Rättighetscenter och ABF Örebro startar i slutet av oktober månad en föreläsningsserie om mänskliga rättigheter med fokus på diskriminering. Under sju tillfällen kommer diskussioner kring diskriminering och alla människors lika värde att föras. Vid varje tillfälle kommer fördjupning ske kring en diskrimineringsgrund. Målet med föreläsningsserien är att deltagarna ska få ökad kunskap om sina rättigheter samt olika vägar till upprättelse.

När: Varje måndag kl. 17.30–19.00 med start måndag den 31 oktober

Var: ABF Örebro, Fredsgatan 18

Lättare tilltugg erbjuds under föreläsningarna.svarta-hander
Varmt välkomna!

Tillfällen:
31 oktober: Kön
7 november: Religion
14 november: Etnicitet
21 november: Sexuell läggning
28 november: Könsidentitet
5 december: Funktionsnedsättning
12 december: Ålder

Teckenspråkstolkar finns på alla föreläsningar!