Vi söker praktikant till vårterminen 2021

Pluggar du rättsvetenskap, socialt arbete eller mänskliga rättigheter? Just nu söker vi dig som är engagera i antidiskrimineringsarbete och vill ha en givande praktik. Varje termin tar vi emot 1-2 praktikanter som får följa vår dagliga verksamhet i arbetet mot diskriminering och för de mänskliga rättigheterna. Sista ansökningsdag inför  praktik vårterminen 2021 är 18 oktober.…

Grön bakgrund

Vadå diskriminering? – Ny digital utbildning

Alla människor är lika mycket värda, det deklareras i FN:s mänskliga rättigheter. Tyvärr behandlas alla inte likvärdigt i praktiken. Som lärare ingår det i uppdraget att aktivt främja likabehandling av individer och grupper samt uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering. Örebro Rättighetscenter har nu gjort det…

Pressmeddelande – Fortsatta medel för kunskapslyft med rättighetsfokus för asylsökande

Pressmeddelande 13 maj 2020 Fortsatta medel för kunskapslyft med rättighetsfokus för asylsökande Länsstyrelsen har beviljat Örebro Rättighetscenter medel för ett kunskapshöjande projekt för asylsökanden om normer, mänskliga rättigheter och diskriminering genom statsbidraget Tidiga insatser för asylsökanden. Örebro Rättighetscenter kommer därför till hösten, utöver den ordinarie verksamheten, genomföra projektet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och RFSL…

Flera roll ups från utställningen rulla upp diskrimineringslagen uppradade.

Rulla upp diskrimineringslagen – din chans för mer kunskap

Örebro Rättighetscenter har med stöd av Lars Hiertas Minnesfond producerat en kunskapshöjande rollup-utställning om diskriminering och diskrimineringslagen. Utställningen heter ”Rulla upp diskrimineringslagen!” och lanseras idag måndag den 27 april. Syftet med utställningen är att höja kunskapen om vad diskriminering är samt var hjälp och råd finns att få för den som utsätts. Utställningen kan också…