Kan alla bilda familj på ett rättsligt säkert sätt?

Örebro Pride nalkas. Ett tillfälle där kärleken hyllas, men också dagar där mänskliga rättigheter är i fokus, för att urskilja vilka utmaningar vi står inför idag. En av dessa utmaningar är familjejuridiken. Visst har vi kommit en bit på vägen, 1995 fick samkönade par rätt att ingå partnerskap. 2009 blev istället äktenskapsbalken könsneutral. Små steg…

Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Så inleds artikel 1 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den 10 december år 1948 antogs deklarationen och sedan dess infaller den internationella dagen för de…

Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning

Idag vill vi uppmärksamma internationella dagen för personer med funktionsnedsättning som instiftades av FN:s generalförsamling 1992 i syfte att främja förståelsen av frågor som rör funktionshinder och att mobilisera stöd för personer med funktionsnedsättning gällande rättigheter och välbefinnande.  2007 beslutade terminologirådet att revidera begreppen och förändringarna innebar bland annat att handikapp togs bort som uppslagsterm.…

Slutreplik om arbetet mot rasism

Idag publicerades slutrepliken till den debattartikel där vi som en utav 53 organisationer kräver att antirasismen görs till en lika viktig fråga som jämställdhet (Aftonbladet debatt 13/11 2015). Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke replikerade att regeringen arbetar fram en nationell handlingsplan mot rasism och hatbrott som kommer presenteras nästa år. I budgetförslaget för 2016 ingår ökade…

Transgender day of remembrance

Transpersoner är en grupp i samhället som ständigt utsätts för både hat och hot i såväl Sverige som resten av världen. Transgender day of remembrance infaller den 20 november varje år och själva dagen firas till minnet av transpersoner som fallit offer för transfobt våld. Transfobi innebär negativa attityder eller känslor som riktar sig antingen…

Internationella barndagen

Idag är det den internationella barndagen. En kan säga att denna dag är Barnkonventionens födelsedag. FN:s Barnkonvention tillkom 20 november 1989 och är en konvention som finns till för att tillgodose barns rättigheter. Idag tänkte vi passa på att informera om vad barnkonventionen är och vidare hur väl Sverige lever upp till den. Det är…

Erkänn rasismen – och bekämpa den

I fredags publicerades på Aftonbladet debatt en artikel där vi, som en utav 53 organisationer, kräver att rasismen erkänns som ett samhällsproblem. Vi vill bland annat se att regeringen och de politiska partierna utvecklar ett åtgärdsprogram för hur rasismen ska bekämpas. Du hittar artikeln här: http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article21759997.ab  

Pogromnatten

Vi vill uppmärksamma Novemberpogromen och särskilt Pogromnatten som anses vara startskottet för Förintelsen. Till minne av nazismens offer så genomförs manifestationer, tysta fackeltåg och demonstrationer på årsdagen. Kristallnatten är det vanligaste namnet för det som skedde under Novemberpogromen, natten mellan nionde- och tionde november. Det var också händelsen som eskalerade och resulterade i mest förödelse…