Vårens program: Mänskliga Rättigheter @ABF

Nu är vårens program för föreläsningsserien Mänskliga Rättigheter @ABF klart! Föreläsningarna arrangeras av Örebro Rättighetscenter tillsammans med ABF Örebro län och RFSL Örebro. Alla föreläsningar i serien är kostnadsfria och öppna för allmänheten! 14/2 Alla normers dag Vad har rosa klänningar, innebandy och leksaksbilar att göra med alla hjärtans dag? Ett föredrag med Valentin Öckinger…

Alla barn har rätt att känna till sina rättigheter

Alla barn har rätt att känna till sina rättigheter Varje barn ska tillförsäkras sina rättigheter, utan någon åtskillnad av ras, hudfärg, kön, språk, religion, funktionsnedsättning, könsidentitet etc.[1] Sverige ska tillförsäkra alla barn inom sin jurisdiktion[2] sina rättigheter. Trots detta riskerar framförallt ensamkommande barn ofta att ramla mellan samhällets stolar i form av utsatthet och diskriminering.…

Studiecirkel med Rättighetscenter!

Normer, makt och diskriminering – hur funkar det? Välkommen till en studiecirkel om normer, makt och diskriminering av Örebro rättighetscenter, med start 30 januari. Med utgångspunkt i diskrimineringslagen kommer vi att belysa diskrimineringsbegreppet och diskrimineringsgrunderna (etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning och funktionsnedsättning). Genom diskussioner och case-övningar reflekterar…

Träffa vår projektansvariga Sea!

Vad innebär det att vara projektledare för Ensamkommande barns rättigheter? Det innebär att jag har haft ansvar för genomförandet av projektet där vi har tagit fram en utbildning i normer, mänskliga rättigheter och diskriminering. Denna utbildning har anpassats till personer som är nya i Sverige och har sedan erbjudits kostnadsfritt till ensamkommande ungdomar i Örebro…

Möt vår praktikant Hanna!

Vad pluggar du? Jag läser det rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning på Örebro universitet. Under programmet har vi studerat komparativ rätt, folkrätt, EU-rätt och mänskliga rättigheter. Just nu pluggar jag termin 5 och sista delen av terminen har jag praktik här oss er på Örebro Rättighetscenter. Varför vill du ha praktik här på Örebro Rättighetscenter?…

Informatörsutbildning!

Den 14 december bjuder Örebro Rättighetscenter in till informatörsutbildning! Utbildningen riktar sig till volontärer som vill engagera sig genom att hålla i utbildningsinsatser i Rättighetscenters regi. För att delta krävs det att du är medlem vid Rättighetscenter samt har genomgått vår volontärutbildning. Datum: 14 december Tid: 14.00-17.00 Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13a i Örebro Anmäl…

bild på lagboken med diskrimineringslagen uppslagen

Tårtkalas för våra medlemmar!

Är du intresserad av att engagera dig i en av Örebro läns viktigaste verksamheter? Örebro Rättighetscenter bjuder in till ett medlemsmöte den 6 december kl.17.30 på Föreningarnas Hus för att informera hur den enskilde kan engagera sig i Örebro Rättighetscenters verksamhet som t.ex. styrelsemedlem, volontär och medlem. På plats kommer styrelsemedlemmar ge viktig information och…