FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Örebro Rättighetscenter bjuder in till ett seminarium med kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte Datum: Måndagen den 29 maj Tid: kl 18.00-20.00 Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13a, Örebro Civilsamhällets föreningar och organisationer – funktionshinderföreningar såväl som antidiskrimineringsbyråer – spelar en nyckelroll i att förankra och förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Vilken betydelse har CRPD i…

Romers mänskliga rättigheter – nu och då

Det förtryck romer har utsatts för historiskt är svårt att ta in. Förföljelser, omfattande utrotning under Förintelsen, rasbiologiska undersökningar, tvångssteriliseringar och helt omotiverade register över romer i Sverige. Många av dessa grova och fruktansvärda brott mot romernas mänskliga rättigheter ligger inte särskilt långt tillbaka i tiden, men trots det kan det vara lätt att tänka…

Ny styrelse för Örebro Rättighetscenter

I lördags var det dags för årsmöte för Örebro Rättighetscenter. Mötet var i Föreningarnas hus där vi även åt lunch tillsammans innan mötet började. En ny styrelse för Örebro Rättighetscenter under 2017 valdes och består av: Ronja Westlin, ordförande Lillemor Johansson, kassör Alma Nordström Wiklund, ledamot Nadja Awad, ledamot Lars-Johan Decker, ledamot Pelle Klasson, ersättare Bisera Suhonjic,…

Sex rättighetsorganisationer anmäler SKL till Diskrimineringsombudsmannen

Sex organisationer anmäler Sveriges Kommuner och Landsting till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för diskriminerande riktlinjer för assisterad befruktning. Det finns flera problem med SKL:s riktlinjer, säger Sara Bäckström på RFSU. Människor riskerar att diskrimineras utifrån ålder, sexuell läggning och könsidentitet och det vill vi att diskrimineringsombudsmannen ska titta på.  Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tog under 2016…

Kvinnors arbete måste börja värderas högre!

Trots att Sverige anses vara ett jämställt land i jämförelse med andra länder har även vi långt kvar till jämställdhet. Exempelvis måste kvinnor, och framförallt kvinnors arbete, börja värderas mycket högre. Det hävdar Fanny Milstam, VFU-student på Örebro Rättighetscenter. Idag är det 8 mars, Internationella kvinnodagen. Det är en dag som på många sätt är…

Dags att förnya medlemskapet för 2017!

Nu är det dags att förnya medlemskapet i Örebro Rättighetscenter. Örebro Rättighetscenter är en ideell förening som finansieras med hjälp av bidrag och medlemsstöd. Som medlem får du nyhetsbrev fyra gånger per år och blir inbjuden till medlemsmöten. Dessutom är medlemskapet ett utmärkt sätt att stötta vår verksamhet och visa att vårt arbete är viktigt.…

Antidiskrimineringsbyrån vill stärka ensamkommande barn och unga

Pressmeddelande 23 februari 2017 Örebro kommun har gett Örebro Rättighetscenter medel för att utbilda ensamkommande barn och unga samt deras gode män i diskrimineringslagen och mänskliga rättigheter. Idén kom från FN:s Barnrättskommittés rapport som visade att ensamkommande och andra asylsökande barn löpte större risk att utsättas för diskriminering. I rapporten uppmanades Sverige att vidta åtgärder…