Biblioteksbesök i vår!

Nu är det dags för nya biblioteksbesök! Under våren besöker vi biblioteken i Karlskoga, Lindesberg, Lekeberg och Kumla. Har du frågor om diskriminering eller om vår verksamhet så är det bara att du kommer förbi! Datum, tid och plats: Karlskoga bibliotek 5 februari, 14.00-16.00 19 februari, 14.00-16.00 5 mars, 14.00-16.00 Lindesberg bibliotek: 19 mars, 14.00-16.00…

Pressmeddelande: Skolverket beviljar Örebro Rättighetscenter satsning mot sexuella trakasserier

Örebro Rättighetscenter har beviljats ett bidrag på 28 059 kr från Skolverket för att arbeta mot sexuella trakasserier. Bidraget kommer ge lärare från högstadie- och gymnasieskolor i Örebro län chansen att delta i en kostnadsfri förmiddag fylld med kunskapshöjande föreläsningar om sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier är en fråga som inte bara rör kön. Därför kommer Örebro…

Vill du sitta i vår styrelse?

Vill du vara med och bidra till ett rättvist samhälle fritt från diskriminering? Örebro Rättighetscenter är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som driver en antidiskrimineringsbyrå. Vi arbetar för människors lika rättigheter och mot diskriminering. Föreningen har drivit verksamheten sedan starten 2006. Just nu är valberedningens arbete med att ta fram ett förslag på ny…

Föreläsning: Diskrimineringslagens skydd för HBTQI-personer

Svensk lagstiftning har gått från att bedöma HBTQI-personer som kriminella till att utlova ett särskilt skydd mot diskriminering. Men särskiljande lagstiftning och problematiska normer lever kvar ändå och detta leder till orättvis behandling än idag.   Hur skyddar lagen HBTQI-personer? Vad är diskriminering och hur hänger det ihop med normer? Vilka rättigheter har du som utsätts?…