Internationella barndagen

Idag är det den internationella barndagen. En kan säga att denna dag är Barnkonventionens födelsedag. FN:s Barnkonvention tillkom 20 november 1989 och är en konvention som finns till för att tillgodose barns rättigheter. Idag tänkte vi passa på att informera om vad barnkonventionen är och vidare hur väl Sverige lever upp till den. Det är…

Erkänn rasismen – och bekämpa den

I fredags publicerades på Aftonbladet debatt en artikel där vi, som en utav 53 organisationer, kräver att rasismen erkänns som ett samhällsproblem. Vi vill bland annat se att regeringen och de politiska partierna utvecklar ett åtgärdsprogram för hur rasismen ska bekämpas. Du hittar artikeln här: http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article21759997.ab  

Pogromnatten

Vi vill uppmärksamma Novemberpogromen och särskilt Pogromnatten som anses vara startskottet för Förintelsen. Till minne av nazismens offer så genomförs manifestationer, tysta fackeltåg och demonstrationer på årsdagen. Kristallnatten är det vanligaste namnet för det som skedde under Novemberpogromen, natten mellan nionde- och tionde november. Det var också händelsen som eskalerade och resulterade i mest förödelse…

Boktips!

Idag vill vi uppmärksamma några böcker som skildrar rasism på olika sätt! Islamofobi – Mattias Gardell I boken rannsakar Gardell den islamofobiska historien och analyserar de fördomar som finns kring muslimer. Vilka attityder och fördomar styr diskursen och hur kommer det sig att vi har ett främlingsfientligt parti i riksdagen? Tolerans: 29 röster mot rasism…

Organisationer mot rasism och diskriminering

Som ni vet så uppmärksammar vi på Örebro Rättighetscenter denna vecka veckan för solidaritet mot rasism och diskriminering. Som en av 16 antidiskrimineringsbyråer i Sverige så är rasism ständigt på kalendern. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet är en av de vanligaste formerna av diskriminering, och utgjorde drygt hälften av alla anmälningar som inkom under…