Skolan måste agera vid mobbning

Publicerad tisdag 6 december 2016 i Landets fria Trots lagstiftning i skollagen mot kränkande behandling utsattes över 60 000 barn för mobbning förra året, skriver Örebro rättighetscenter. I en vardag där barnkonventionen diskuteras flitigt är det minst lika aktuellt att även uppmärksamma andra lagar som skyddar barn i Sverige. Barn spenderar större delen av sin…

Medlemsmöte om bostadsdiskriminering

Den svenska diskrimineringslagen förbjuder att någon behandlar en person sämre än andra på grund av att den räknas till någon av lagens sju diskrimineringsgrunder. Trots att lagen ser allvarligt på diskriminering utsätts ändå människor för detta på bostadsmarknaden. Detta förhindrar specifika grupper, framförallt kvinnor, äldre och personer med utländsk bakgrund, ifrån tillträde till marknaden av…

Tillgänglighet i fokus!

Den 3 december är det den internationella dagen för personer med funktionsnedsättning. Den som har en funktionsnedsättning eller normbrytande funktionsvariation möter hinder först när omgivningen inte är tillgänglig. Därför är det viktigt att skapa en tillgänglig miljö för alla. År 2015 blev bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Idag den 2 december…

Örebroveckan för mänskliga rättigheter

Nu är Örebroveckan för mänskliga rättigheter i full gång! Det innebär ett fullspäckat schema på Örebro Rättighetscenter. Under veckan kommer vi bland annat arrangera tre olika föreläsningar. Ikväll 18.30 kommer Terje Holmgren till Föreningarnas hus och föreläser om den nya asyllagen. Dessutom är det den tredje delen av vår föreläsningsserie om diskriminering på ABF ikväll…

Minnesdag för avskaffandet av den transatlantiska slavhandeln

Idag, den 9 oktober är det 168 år sedan som Sverige officiellt avskaffade den transatlantiska slavhandeln. Detta avskaffande var ett stort kliv åt rätt riktning för Sverige att respektera och uppmärksamma allas lika värde. Sverige var ett av de sista länderna i Europa som avskaffade slavhandeln. Ända fram tills 9 oktober 1847 var människor klassade…

Med lagen som verktyg

En kurs för ideella organisationer som vill stärka det lokala arbetet för lika rättigheter och möjligheter.  Civilsamhället spelar en avgörande roll i arbetet för de mänskliga rättigheterna, men många föreningar saknar kunskap och verktyg för detta arbete. För att stödja civilsamhällets förutsättningar att arbeta för lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering bjuder Diskrimineringsombudsmannen (DO),…

Kan alla bilda familj på ett rättsligt säkert sätt?

Örebro Pride nalkas. Ett tillfälle där kärleken hyllas, men också dagar där mänskliga rättigheter är i fokus, för att urskilja vilka utmaningar vi står inför idag. En av dessa utmaningar är familjejuridiken. Visst har vi kommit en bit på vägen, 1995 fick samkönade par rätt att ingå partnerskap. 2009 blev istället äktenskapsbalken könsneutral. Små steg…

Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Så inleds artikel 1 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den 10 december år 1948 antogs deklarationen och sedan dess infaller den internationella dagen för de…

Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning

Idag vill vi uppmärksamma internationella dagen för personer med funktionsnedsättning som instiftades av FN:s generalförsamling 1992 i syfte att främja förståelsen av frågor som rör funktionshinder och att mobilisera stöd för personer med funktionsnedsättning gällande rättigheter och välbefinnande.  2007 beslutade terminologirådet att revidera begreppen och förändringarna innebar bland annat att handikapp togs bort som uppslagsterm.…