Seminarium om aktiva åtgärder!

Till följd av nya bestämmelser i diskrimineringslagen har arbetsgivare fått ett större ansvar att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och arbeta för lika rättigheter och möjligheter. Dock saknar många kunskap om vad detta innebär för arbetslivet. Därför bjuder Örebro Rättighetscenter in till ett seminarium om aktiva åtgärder den 17 maj, kl.09.00-12.00. Örebro Rättighetscenter…

Årsmöte och ny styrelse!

Igår var det dags för årsmöte för Örebro Rättighetscenter. Mötet var i Föreningarnas hus i Örebro där vi samlades och åt soppa tillsammans innan mötet. Vid årsmötet valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2018 vilken består av: Ronja Westlin, ordförande Lillemor Johansson, kassör Alma Nordström Wiklund, ledamot Per Östberg, ledamot Elisabeth Nilesol, ledamot Tina Fingal Swens, ersättare…

Möt vår verksamhetsansvariga Petra!

Vad gör du som verksamhetsansvarig? Som verksamhetsansvarig har jag det övergripande ansvaret för Rättighetscenters förebyggande arbete. Jag samarbetar med andra organisationer kring föreläsningar, utbildar i diskrimineringslagen samt arbetar för att utveckla verksamheten framåt. Varför brinner du för mänskliga rättigheter? Att vi lever i en värld där alla människor inte har samma rättigheter och möjligheter att…

Internationella dagen mot diskriminering

Idag är det FN:s Internationella dag mot diskriminering (UNAIDS), en dag som har till syfte att uppmärksamma diskriminering och antidiskrimineringsarbete. Ordet diskriminering känner nog de flesta till och många är kanske även familjära med dess innebörd – ingen ska bli sämre behandlad än någon annan i jämförbar situation på grund av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet,…

Hej Pelle, ersättare i Örebro Rättighetscenters styrelse!

Hej Pelle Klasson, ersättare i Örebro Rättighetscenters styrelse. Berätta om dig själv, vem är du? Min levnadsbana sträcker sig nu över hela 79 år. Under 60-talet var jag polis omväxlande med militära uppdrag i Kongo, Cypern och Palestina, Under 70-talet arbetade jag vid Rikspolisstyrelsen med uppbyggnad av olika datorsystem och under 80-talet vid dåvarande Trafiksäkerhetsverket…