EXPO föreläser om Främlingsfientlighet och positiv antirasism

På den internationella dagen mot rasism välkomnar vi dig till en föreläsning om dagens organiserade intolerans i Sverige. Vilka är aktörerna och vilka budskap och vilka budskap för de fram? Är det så att högerextremismen är på frammarsch och vad innebär det i så fall för framtiden? Stiftelsen EXPO berättar om lyckade antirasistiska strategier och…

Det finns OS-medaljörer och så finns det kvinnliga OS-medaljörer

Ett omdebatterat vinter-OS i Sotji, Ryssland har gått in på sin sista vecka. Det mesta som rör detta arrangemang kan och bör ifrågasättas, alltifrån hur lokala byggarbetare inte fick lön för sitt arbete i förberedelserna av arenorna, till den generella situationen i Ryssland med antigaylagstiftning som direkt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Stora idrottsprestationer och…

Givande utbildningsdag på temat ”Att störa homogenitet”

Under onsdagen bjöd Örebro läns museum, Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro kommun och Örebro länsteater in till konferens. Detta tillfälle var en del i en serie konferenser under hösten 2013 och våren 2014 på temat ”Att störa homogenitet”, där olika metoder diskuteras för att skapa ett mer inkluderande samhälle fritt från snäva normer och förtryck.…

Barbieideal

I artikeln Barbies kropp designades inte för att vara realistisk som Svenska Dagbladet publicerade den 5 februari 2014 framkommer chefsdesignern för Barbie, Kim Culmones, syn på Barbie och leksakens påverkan. Culmones menar bland annat att det är omgivningen som påverkar flickors kroppsuppfattning samt att små flickor inte jämför sina egna kroppar med Barbies och därmed…

Bures!

Idag uppmärksammar vi samernas nationaldag. Det var nämligen just denna dag år 1917, i Trondheim, som det allra första samiska landsmötet hölls. En kvinna vid namn Elsa Laula kallade samman till mötet, då hon ansåg att samernas rättigheter till sitt eget land inskränkts kraftigt på senare tid. Svenska staten beslagtog mer och mer av traditionellt…

Farligt att kategorisera ”kvinnoproblem”

I en artikel publicerad igår av Aftonbladet lyftes problematiken med att endast 9 procent av alla Wikipediaförfattare är kvinnor. Att undersöka och belysa varifrån det dagliga informationsflödet kommer är utan tvivel viktigt att ta upp till diskussion, inte minst för att upptäcka den här typen av skeva fördelningar mellan könen. Artikeln behandlar dessutom potentiella lösningar…