bild på lagboken med diskrimineringslagen uppslagen

Örebro Rättighetscenter får ökat bidrag från MUCF

Pressmeddelande 15 januari 2018 Örebro Rättighetscenter får ökat bidrag från MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har beviljat ökat medel till Örebro Rättighetscenter för verksamhetsåret 2018. Örebro Rättighetscenter har beviljas ett medel på 1 974 000 kr vilket är en fördubbling från tidigare år. ”Det ökade bidraget är ett erkännande att det arbete som vi antidiskrimineringsbyråer…

Biblioteksbesök i vår!

Nu är det dags för nya biblioteksbesök! Under våren besöker vi biblioteken i Karlskoga, Kumla, Vivalla och Lindesberg. Har du frågor om diskriminering eller om vår verksamhet så är det bara att du kommer förbi! Datum, tid och plats: Karlskoga bibliotek: 6 februari, kl.14.00-16.00 20 februari, kl.14.00-16.00 8 mars, kl.14.00-16.00 Kumla bibliotek: 20 februari, kl.18.00-20.00…

Vårens program: Mänskliga Rättigheter @ABF

Nu är vårens program för föreläsningsserien Mänskliga Rättigheter @ABF klart! Föreläsningarna arrangeras av Örebro Rättighetscenter tillsammans med ABF Örebro län och RFSL Örebro. Alla föreläsningar i serien är kostnadsfria och öppna för allmänheten! 14/2 Alla normers dag Vad har rosa klänningar, innebandy och leksaksbilar att göra med alla hjärtans dag? Ett föredrag med Valentin Öckinger…

Alla barn har rätt att känna till sina rättigheter

Alla barn har rätt att känna till sina rättigheter Varje barn ska tillförsäkras sina rättigheter, utan någon åtskillnad av ras, hudfärg, kön, språk, religion, funktionsnedsättning, könsidentitet etc.[1] Sverige ska tillförsäkra alla barn inom sin jurisdiktion[2] sina rättigheter. Trots detta riskerar framförallt ensamkommande barn ofta att ramla mellan samhällets stolar i form av utsatthet och diskriminering.…

Studiecirkel med Rättighetscenter!

Normer, makt och diskriminering – hur funkar det? Välkommen till en studiecirkel om normer, makt och diskriminering av Örebro rättighetscenter, med start 30 januari. Med utgångspunkt i diskrimineringslagen kommer vi att belysa diskrimineringsbegreppet och diskrimineringsgrunderna (etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning och funktionsnedsättning). Genom diskussioner och case-övningar reflekterar…

bild på lagboken med diskrimineringslagen uppslagen

Sverige måste stärka migranters rättigheter

Idag är det den internationella migrationsdagen. Trots det faktum att migration leder till ökad arbetskraft och ekonomisk tillväxt, är migranter fortfarande en socialt utsatt grupp, vars mänskliga rättigheter riskerar att kränkas. En migrant lämnar sitt hem, inte sina rättigheter. 1990 antogs Konventionen om skyddet av alla migrantarbetares och deras familjers rättigheter (ICRMW) av FN.[1] Detta…

Träffa vår projektansvariga Sea!

Vad innebär det att vara projektledare för Ensamkommande barns rättigheter? Det innebär att jag har haft ansvar för genomförandet av projektet där vi har tagit fram en utbildning i normer, mänskliga rättigheter och diskriminering. Denna utbildning har anpassats till personer som är nya i Sverige och har sedan erbjudits kostnadsfritt till ensamkommande ungdomar i Örebro…

Möt vår praktikant Hanna!

Vad pluggar du? Jag läser det rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning på Örebro universitet. Under programmet har vi studerat komparativ rätt, folkrätt, EU-rätt och mänskliga rättigheter. Just nu pluggar jag termin 5 och sista delen av terminen har jag praktik här oss er på Örebro Rättighetscenter. Varför vill du ha praktik här på Örebro Rättighetscenter?…