Samefolkets dag

Den 6 februari firas Samernas nationaldag, eller Samefolkets dag, som ett minne av det första landsmötet som hölls i Trondheim 1917. Det första firandet av samernas nationaldag skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsdag i Jokkmokk, 1993. Idag lever cirka 70 000 samer runt om i Skandinavien (Sverige, Finland, Norge och Kolahalvön i…

Är vi alla lika? Då borde det inte spela någon roll var vi kommer i från.

Att se olika ut, ha olika tillhörigheter och vara från olika delar av världen kan för många kännas som en självklar sak, men diskriminering i samband med etnisk tillhörighet hör idag till många människors vardag. Av de sju diskrimineringsgrunderna är det just på den här grunden som det varje år inkommer flest anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen…

Nytt lagförslag en framgång för unga transpersoner

Statens offentliga utredningar (2014:91) kom i slutet av januari ut med ett förslag på en lagändring kring ändrad åldersgräns vid fastställande av könsidentitet. Förslaget innebär att den nuvarande lagen om fastställande av könstillhörighet ska upphävas för att ersättas av två separata lagar, en lag om fastställande av juridiskt kön samt en lag om tillståndsprövning av…

Hur långt ska det behöva gå innan det sker en förändring i EU-migranternas situation?

Hur långt ska det behöva gå innan det sker en förändring i EU-migranternas situation? Vi har alla sett individer som tvingas till tiggeri för att överleva. Kanske har du gett en slant då och då men inte reflekterat över hur EU-migranternas situation ser ut. Många av EU-migranterna är av romsk härkomst. Romerna är Europas största…

Pågående och möjliga konflikter

Stundenterna Angelina Björknert och Joel Kunto har under höstterminen -14 valt att förlägga sin VFU på Örebro Rättighetscenter. Under v. 48 deltog de i konferensen Europe out of conflict vars syfte är att få ungdomar i Europa att reflektera kring krigens konsekvenser. Här kommer några rader från deras resa: Under onsdagen genomförde vi våra första workshops. Vi…