Filmtips!

Den här veckan är det veckan för solidaritet med personer som kämpar mot rasism och diskriminering , vilket vi på Örebro Rättighetscenter kommer att uppmärksamma på olika sätt. Idag vill vi tipsa om filmer som belyser rasism. 12 years a slave är historien om en svart man från New York som under 1800-talet blir kidnappad och såld som slav.…

Internationella dagen mot rasdiskriminering

Att bli diskriminerad på grund av sin etnicitet är den vanligaste anledningen till anmälan till Diskrimineringsombudsmannen. Dessutom har 73% av alla hatbrott som polisanmäls i Sverige grund i främlingsfientlighet och rasism. I morgon är det den internationella dagen för avskaffandet av rasdiskriminering. I och med det vill vi på Örebro Rättighetscenter uppmärksamma att problemen med diskriminering…

Dags för myndigheter att lägga i en högre växel

Diskrimineringslagen skyddar alla så att ingen ska behöva bli kränkt eller sämre behandlad på grund av sin sexuella läggning. En av de grupper som är speciellt utsatta är homo-/bisexuella samt transpersoner. I analysrapporten Hon, hen, han, från Ungdomsstyrelsen (numer Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) lyfts många aspekter av homo-/bisexuella samt transpersoners vardag upp. Bland annat…

Bidrag för att förebygga brist på tillgänglighet

Häromveckan kom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ut med att de ger 59 miljoner i SIS-bidrag (bidrag för särskilda insatser i skolan) till olika projekt runtom i Sverige, av dessa går 10 miljoner till projekt i mellersta Sverige och däribland projekt i Örebro län. SIS-bidrag syftar till att främja projekt för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning…

Kärlek borde uppmuntras och inte förtryckas

Idag rapporterar Aftonbladet om hur Anwar Ibrahims, den förre biträdande premiärministern i Malaysia, döms till 5 års fängelse för homosexualitet, något som i Malaysia är olagligt. Homosexualitet är inte bara olagligt i Malaysia. Förföljelser och förtryck av människor på grund av deras sexuella läggning är något som pågår dagligen i flera länder runt om i…